Impassively Forwarding Evacuation - See The Usa In Your Audie.

Diagnos

Jag är är 23 år gammal eller ung kanske man ska säga, men trots denna ringa ålder så har jag väldigt problem med min hälsa. Det är så att jag har fått en diagnos, jag har rematism. Jag trodde att det var något som bara drabbade äldre personer, med nu vet jag med säkerhet att så inte är fallet. Tydligen finns det två typer, en som är ålders relaterad och den som jag har. För att jag ska kunna göra saker i min vardag så måste jag använda mig av en del hjälpmedel, saker som kompenserar för min avsaknad av styrka.